Mariusz Mielęcki                         Katarzyna Rotkiewicz                   Zbigniew Szumski

10 styczeń - 5 luty 2003

t e k s t y :

"Cinema"..........Jerzy Łukosz                         "Brak skrajni"...........Zbigniew Szumski