KRÓTKA HISTORIA KROKU MARSZOWEGO (2008)

Reżyseria: Zbigniew Szumski

aktorzy: Małgorzata Walas-Antoniello, Zofia Bajno, Iza Terek-Jopkiewicz
Kalki Henenberg, Karolina Szafranowska, Paweł Adamski, Tadeusz Rybicki

   
    nowa premiera Teatru Cinema miała miejsce 18 kwietnia 2008
    w ramach Prezentacji Teatrów Offowych, CSW Warszawa

  Punktem wyjścia do spektaklu jest książka Rolanda Barthes'a
  "Fragmenty dyskursu miłosnego".
  Książka ta , jak pisze autor, to rodzaj "osobistego dziennika, w którym           
  notowałem na fiszkach wszystko, co wiązało się dla mnie z uczuciem miłości:
  wspomnienia z przeszłości, wrażenia z chwili obecnej, dyskusje, jakie
  prowadziłem na ten temat z przyjaciółmi".
  Oddając się lekturze ale nie cytując Rolanda Barthes'a probowaliśmy  
  opowiedzieć własne historie. Własne fascynacje. "Fascynacja to martwy      
  punkt języka". Ta niemożliwość użycia słowa nie oznacza rezygnacji z chęci
  opowiadania. Dlatego użyliśmy ruchu, tańca, przedmiotu.Spektakl nie służy
  oglądaniu ale podglądaniu. Kim jest inny? Za autorem wstępu do książki          
  Rolanda Barthesa,  M.P. Markowskim:
  Inny, pisany dużą literą, oznacza miejsce, z którego jesteśmy słyszani przez
  innych i rozpoznawani w swoim pragnieniu, inny pisany małą literą oznacza
  po prostu obiekt miłości, ukochaną osobę, która wcale nie musi mnie słyszeć.
  Ponieważ spektakl składa się z gestów i sytuacji podglądniętych, przedmiotów
  wypożyczonych lub ukradzionych realnym sytuacjom a także postaciom
  cytowanym, ale we fragmencie - na zakończenie jeszcze jeden cytat,
  jeszcze jedna kradzież:" jazda, opowiadaj pan swoje historie.
  Nie będę już słuchał jakichś nędznych urywków. Niech pan powie wszystko
  od początku do końca. Mówię panu, że nie wysłucham żadnego krótszego
  opowiadania. Pragnę tylko całości." (Franz Kafka Opis walki)